Zpráva o průhlednosti r. 2014

Zpráva o průhlednosti r. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI NEZÁVISLÉHO AUDITORA

vydaná dle zásad § 43 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech

za rok 2014

Auditorská společnost: oprávnění KAČR č. 314 od 13. ledna 1999

KM Audit, s.r.o., se sídlem Kollárova 528/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 25307410

A)

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Vlastníci obchodních podílů:

1. Ing. Lubomír GABRIEL, podíl: 250/300, tj. 83,33 %, nar. 3. 3. 1955, auditor oprávnění č. 1425 KAČR od 8. 11. 1995, jde o jediného zaměstnaného auditora v naší společnosti

2. GABRIS, k.s., podíl: 50/300, tj. 16,67%, IČ: 25868039, se sídlem Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín (jde jen o změnu názvu společnosti)

Vzhledem ke skutečnosti, že naše auditorská společnost neprovádí za účetní rok 2014 žádný audit subjektu veřejného zájmu, zprávu o průhlednosti za r. 2014 nezpracovává.

Touto formou zveřejňuje tuto skutečnost.

Kancelář (provozovna) auditorské společnosti:

budova a.s. SPUR, tř. T. Bati 299, 764 22 Zlín-Louky

Pevná linka do zlínské provozovny: +420 577 601 288

Mobil: +420 602 747 790

Číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností: 314

Podpis auditora: Ing. Lubomír GABRIEL, jednatel společnosti, auditor č. 1425

Datum vypracování zprávy: 28. března 2015

Zpracoval a podepsal: Ing. Lubomír GABRIEL, auditor, jednatel společnosti

Zpět na výpis aktuálních novinek

KM Audit, s.r.o.

IČ: 253 074 10

Sídlo: Kollárova 528/1, 767 01 Kroměříž

Kancelář: tř. Tomáše Bati 299, budova a.s. SPUR, 764 22 Zlín-Louky

Osvědčení auditorské společnosti KA ČR č. 314 od 13.01.1999

Jsme členové
Komory auditorů České republiky
a Komory daňových poradců ČR.