Profil naší společnosti

Auditorská společnost vznikla v roce 1996 za účasti dvou společníků, v současnosti je prezentována Ing. Lubomírem GABRIEL, auditorem KAČR osv.č. 1425 a daňovým poradcem KDP ČR osv.č. 0866 se zkušenosti v oboru od roku 1991.

Poskytované služby v oblasti auditu a souvisejícího daňového, ekonomického či účetního poradenství jsou poskytovány buď osobně auditorem nebo ve spolupráci se zkušenými externími odborníky z řad daňových či ekonomických poradců. Vysokou erudovanost v oboru docilujeme neustálým vzděláváním u osvědčených agentur, u kterých odborné kursy vedou ti nejlepší odborníci z oboru (MF ČR, KA ČR, KDP ČR atd.) a dodržováním Mezinárodních auditorských standardů a souvisejících předpisů a zákonů. Výsledkem této každodenní práce je spokojený klient při zachování absolutní mlčenlivosti o jeho poměrech.

Naše služby poskytujeme zásadně podnikatelským subjektům z řad výrobních a obchodních firem vedoucích převážně účetnictví. Rovněž pracujeme i pro fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci, zejména pro privátní lékaře-specialisty.

Spolupracujeme s dalšími renomovanými firmami v oborou, např. Ing. Luděk Juřina, auditor, daňový poradce, soudní znalec; Ing. Tomáš Goláň, daňový poradce; Ing.Aleš Přecechtěl, daňový poradce; Ing. Radek Srněnský, daňový poradce; Libuše Soporská, ekonomický poradce; TAX OFFICE HILLCOM, s.r.o., AUDIT AND TAX s.r.o., Ing. Jiří Makaj, auditor, daňový poradce; Ing. Josef Šlajs, daňový poradce; Ing. et Ing. Miloš Kobliha, daňový poradce; Mgr. Aleš Dufek, advokát; JUDr. Pavel Dvorský, advokát; JUDr. Pavel Strnad, advokát.

Životopis auditora - společníka

Ing. Lubomír GABRIEL, nar. 03.03.1955 ve Zlíně, ženatý, 3 děti.

  • r.1974: maturita na Střední ekonomické škole v Uherském Hradišti (bývalá a současná Obchodní akademie, z jejichž absolventů zahájil svoji kariéru mj. i Tomáš Baťa junior)
  • r.1974 - 1975: hlavní pokladník největšího leteckého podniku u nás LET, n.p.
  • r.1979: ukončení VŠ ekonomického směru se zaměřením na finance
  • r.1979 - 1991: zastávání ruzných funkcí v oblasti kontroly uplatňovaní efektivnosti financí a dodržování daňových norem
  • r.1991 - 1994: samostatná práce OSVČ v oboru ekonomického poradenství
  • r.1994: daňový poradce v KDP ČR dle získaného osvědčení č. 0866 od 24.06.1994
  • r.1995: auditor v KA ČR dle získaného osvědčení č. 1425 z 08.11.1995
  • r.1996: auditor-společník, jednatel v auditorské společnosti KM Audit, s.r.o.
  • r.1997: „bilanční účetní“ - certifikát č. 0200 u Svazu účetních Praha
  • r.1999: ukončení kursu „Controlling“ při International Education Society

KM Audit, s.r.o.

IČ: 253 074 10

Sídlo: Kollárova 528/1, 767 01 Kroměříž

Kancelář: tř. Tomáše Bati 299, budova a.s. SPUR, 764 22 Zlín-Louky

Osvědčení auditorské společnosti KA ČR č. 314 od 13.01.1999

Jsme členové
Komory auditorů České republiky
a Komory daňových poradců ČR.